OFFICECOM d.o.o.
Ratarski put 8a Beograd - Zemun
011/3770-525 prodaja@officecom.rs
podaci o registraciji
Ekološki prihvatljivi proizvodi

Zdrava planeta je ključna za naš opstanak. Ekologija proučava kako živi i neživi svet deluju zajedno, a reciklaža je jedno od ključnih oružja u našoj borbi za očuvanje Zemlje. Recikliranjem smanjujemo otpad, štedimo dragocene resurse i stvaramo zdraviju budućnost za sve.

Svako od nas može dati svoj doprinos. Razdvajanjem otpada i recikliranjem papira, plastike, stakla i metala možemo značajno ublažiti uticaj na okolinu. Kupovinom proizvoda od recikliranih materijala takođe možemo napraviti razliku. Važno je da se informišemo o problemima s kojima se naša planeta suočava i da aktivno učestvujemo u pronalaženju rešenja. Zajedno možemo stvoriti održivu budućnost za sebe i za generacije koje dolaze.

Recikliranje nije samo dobro za planetu, već nudi i ekonomske prednosti. Štednjom prirodnih resursa, smanjujemo potrebu za sečom drveća i iskopavanjem novih materijala. Takođe, reciklaža otvara nova radna mesta u industriji recikliranja. Zbog toga, čineći dobro za planetu, čini se dobro i za ljude i ekonomiju.

Ne zaboravimo da je Zemlja naš dom i da je na nama da se brinemo o njoj.

Arhiviranje

Beleške

Prezentacije

Pribor za pisanje

Školski pribor

Za radni sto

Blue Angel

Ecolabel

EuCertPlast

FSC