Vaš dobavljač i partner koji Vam kao direktan uvoznik i distributer nudi najbolje uslove kupovine i preko 4.000 artikala na stalnim zalihama.

Način plaćanja

OFFICECOM d.o.o. je isključivo veleprodaja, što znači da robu iz svog asortimana prodajemo isključivo pravnim licima preko fakture, uz plaćanje preko tekućeg računa.

OFFICECOM d.o.o. se isključivo bavi veleprodajom.
Jedini način plaćanja je virmanom preko računa. Podatke o našem tekućem računu kod poslovne banke možete pronaći u zaglavlju svakog našeg dokumenta (otpremnica/faktura).

Poručena roba je vlasništvo isporučioca sve do momenta isplate računa u celini.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja, zadržavamo pravo obračunavanja zakonske zatezne kamate.
U slučaju spora utvrđuje se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.