Vaš dobavljač i partner koji Vam kao direktan uvoznik i distributer nudi najbolje uslove kupovine i preko 4.000 artikala na stalnim zalihama.

Način plaćanja

OFFICECOM d.o.o. se isključivo bavi veleprodajom.
Jedini način plaćanja je virmanom preko računa. Podatke o našem tekućem računu kod poslovne banke možete pronaći u zaglavlju svakog našeg dokumenta (otpremnica/faktura).

Poručena roba je vlasništvo isporučioca sve do momenta isplate računa u celini.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja, zadržavamo pravo obračunavanja zakonske zatezne kamate.
U slučaju spora utvrđuje se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.